SHIPMAN
FORUM MODELARSTWA SZKUTNICZEGO

Terminy żeglarskie - Knaga / Nagiel / Poler

Karrex - 2011-11-18, 20:55
Temat postu: Knaga / Nagiel / Poler
KnagaKnaga - okucie występujące powszechnie na pokładach niewielkich jednostek pływających (łódź, żaglówka, jacht, motorówka itp.) służące do unieruchamiania w nim różnych lin olinowana ruchomego: lin cumowniczych, lin takielunku, fałów miecza itp. Warunkiem jest jednak, aby były to liny elastyczne - z włókien roślinnych lub tworzywa sztucznego, gdyż liny te ciasno owija się wokół knagi, lub zaciska w niej. Knaga umożliwia szybkie i pewne unieruchomienie liny, oraz równie szybkie jej zwolnienie w razie potrzeby.Knagi mogą mieć różne kształty i sposoby mocowania. Może to być knaga zwykła (knaga rożkowa) czyli element z dwoma płaskimi rogami ustawionymi w przeciwnych kierunkach (z przerwą pośrodku lub bez) - na takiej knadze linę się obkłada węzłem knagowym.W knagach innego typu linę mocuje się poprzez jej zaciśnięcie
- w knadze klinowej linę wciska się wzdłużnie w rowek o zmniejszającej się średnicy,- w knadze rowkowej wciska się linę w rowek o karbowanej powierzchni,- a w knadze szczękowej, posiadającej elementy ruchome, linę przekłada się przez knagę i napina ciągnąc z powrotem.


knaga szczękowa

Obecnie dość często knagi zastępowane są przez tzw. stopery, urządzenia blokujące (zaciskające) linę poprzez przesunięcie dźwigni. Użycie stoperów jest zwłaszcza uzasadnione do bardzo obciążonych lin z włókien aramidowych, których nie da się knagować na tradycyjnych knagach.

Knagi mocuje się do wzmocnionych fragmentów pokładu, nadbudówek, burt, do masztów itp. ale również można do mocować do lin.


Kilka rodzajów i wielkości knag na burcie Sztandarta, mocowanych poziomo, pionowo i pod kątem oraz knaga w kształcie litery "V"
Przykład knag wantowych na Victory

_____________________________________
Knaga w języku kaszubskim znaczy krowa.


Węzeł knagowy węzeł stosowany w żeglarstwie, wiązany na knadze oraz na naglu wetkniętym w nagielbank.

Węzeł ten służy do zamocowania lin olinowania ruchomego i półstałego oraz do cumowania, o ile na jachcie zastosowano knagi cumownicze.

Sposób wiązania: Najpierw obkładamy wokół knagi linę, potem jeden raz na skos, następnie do połowy na skos, robimy pętlę, obracamy ją tak by wolny koniec liny znalazł się pod spodem i zakładamy na knagę, tak jakbyśmy mieli dalej obwiązywać na skos, po czym zaciągamy.

Sposób wiązania węzła przedstawiają rysunki:

Karrex - 2018-06-15, 22:22
Temat postu: Nagiel, nagielbank
Nagiel, Kołek (ang. belaying pin)

[Temat uaktualniony]- drewniany lub metalowy, odpowiednio ukształtowany kołek pionowo, do połowy jego długości włożony w otwór nagielbanku (kołkownicy). Rysunki ukazują różne proporcje między uchwytem a trzonem nagla, które stosowano w różnych epokach.


proporcje nagli kontynentalnych - fragment ryciny z książki Historic Ship Models - Wolfram zu MondfeldSłuży do obkładania (mocowania) lin. Spełnia podobną rolę jak knaga, z tym że znacznie łatwiej na nim pracować, gdy jak to bywa na żaglowcach jedną linę wybiera wiele osób. Kiedyś liny produkowane były z włókien naturalnych (np. sizal, konopie, juta, bawełna) znacznie zatem zmieniały długość zależnie od zmian wilgotności. Przez to pracująca pod dużym obciążeniem zaknagowana lina mogła zacisnąć się tak, że jedynym sposobem, aby ją zwolnić było przecięcie liny. Aby tego uniknąć na naglach nie stosowano węzła knagowego, a jedynie wielokrotnie linę obwijano "w ósemkę" naprzemiennie wokół górnej i dolnej części nagla. Wolną cześć liny swobodnie (bez związywania) buchtowano na górnej części nagla. Obecnie, gdy liny żeglarskie produkowane są nieomal wyłącznie z włókien syntetycznych praktycznie nie ma ryzyka zaciśnięcia się jej na naglu. Na wielu żaglowcach dopuszcza się, a nawet zaleca parokrotne "ósemkowe" obwinięcie liny wokół nagla, a na koniec (zwłaszcza dla cieńszych lin) użycie węzła knagowego.

Parokrotne "ósemkowe" obwinięcie liny wokół nagla, a na koniec użycie węzła knagowego.
Wolną część liny należy zwinąć na górnej części nagla lecz bez przewiązu - wiązania buchty.


fragment ryciny z książki Historic Ship Models - Wolfram zu Mondfeld obkładanie na naglu


inny sposób zwijania nadmiaru liny

Nagielbank albo kołkownica – pozioma belka z otworami na nagle. Umieszczana blisko masztu albo przy nadburciu.Zwinięte liny na nagielbanu przy maszcie na replice SztandartNa burcie repliki VOC Amsterdami Bounty


__________________________
Zobacz też
» Budowa żaglowców » Nagle, kołki
http://santisimatrinidad....opic.php?t=2078


W epoce żaglowców nagle były również stosowane jako dulki w łodziach, szalupach


_____________________________________________________

Nagielki z szalupy Daru Młodzieży - są z metalu i nieco mniejsze od przedstawianych powyżej
Karrex - 2018-11-28, 11:11
Temat postu: Poler / Pachoł / Knecht
Poler (pachoł, pachołek, knecht)
- mocno osadzony na nabrzeżu lub równie mocno przymocowany do szkieletu jednostki pływającej (najczęściej na jej pokładzie) element spełniający rolę uchwytu.

Polery najczęściej mają kształt słupa zakończonego płaskim "grzybkiem" lub zespawanej z rur litery H. Na nabrzeżach polery są stalowe lub betonowe (kiedyś były kamienne), na jednostkach pływających stalowe (wcześniej stosowano drewniane). Służą do mocowania (obkładania) cum i szpringów oraz do mocowania holu.

Na większych jednostkach pływających używając grubych lin cumowniczych często na polerach nie używa się węzła knagowego. W takim przypadku linę wielokrotnie obwija się w "ósemkę" wokół ramion polera. W razie potrzeby przed samoistnym odwinięciem się zabezpiecza sejzingiem.Na małych jednostkach pływających zamiast polerów stosuje się knagi, natomiast na nabrzeżach zamiast polerów mogą być stosowane ucha cumownicze.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group